Opinión | Firmas del día

Pedro Marqués: s'hèroe des Camí de Cavalls

|

En Pedro Marqués Torrent duu vint-i-dos anys fent feina en es servici d'emergències des Samu 061. Molts el coneixen per en 'Pedro de ses ambulàncies' o des 061. Net des pintor Torrent, santjoaner d'arrel com son pare que va esser caixer casat i cosí des ja mític artista Pepe Torrent Vivó. Sa vena artística d'en Pedro ha estat ben diferent a sa des seus familiars més coneguts, emperò ha estat d'un servici impagable: salvar vides.

Duu més anys agafant carota en es jocs des Pla (més de 25) -an en Pedro no li va açò de cavallet quan eres jove- que fent feina a emergències (22). Es darrers cinc anys s'ha dedicat a xalar com un fiet petit recorrent a peu fil per randa tot es Camí de Cavalls. Sa diferència és que mentres uns ho fan per pur gust personal, ell ha aprofitat per donar un servici an es menorquins i an es milers de turistes que visiten sa nostra illa cada any. Fotografiant i recopilant informació sobre tots ets accessos en el camp de Menorca a través de Google Maps, en Pedro ha creat un mapa únic personalitzat ple d'informació vital que permet a hores d'ara un rescat des de qualsevol punt, per exemple, des Camí de Cavalls. Cosa que -tela marinera- era impossible només fa uns mesos. Però açò sí, ¡es Camí de Cavalls públic i ofertat a tothom! ja veurem llavor què passa. Es 'Mapa Rescate Rural' ja està disponible i l'empra sa Policia Local, Bombers, Guàrdia Civil, Samu 061, Policia Nacional, Creu Rotja, 112 i Protecció Civil gràcies a s'accés que en Pedro ha donat a n'aquests usuaris an es 17.000 punts del camp que ha fotografiat i documentat. Fet que permet una resposta unitària en cas d'emergència.

ES CAMÍ DE CAVALLS està senyalitzat cada 50 metros, emperò no disposava fins ara de cap servici que informàs de sa ruta més ràpida per arribar a un determinat punt de Menorca quan es 061 ho necessitàs. Accedint an es mapa d'en Pedro, s'usuari ja sap quin serà es camí més curt per arribar an es destí en cas d'emergència, i quin tram podrà fer amb cotxo i quin haurà de fer a peu; així com si hi ha cap finca a prop, si hi ha barrera, si aquesta ha de menester clau o no, etc.

Es 'Mapa Rescate Rural' de Menorca permetrà agilitzar s'arribada des servicis d'emergència a través des camí més ràpid i amb tot tipo d'informació. Com amb quins inconvenients es podran trobar pes camí segons on sigui s'emergència. Es cas és que fa qüestió de mesos es va posar de manifest s'efectivitat de s'MRR davant sa telefonada d'un turista francès amb problemes cardíacs en es Camí de Cavalls. Sa rapidesa amb s'accés a sa seua ubicació va permetre salvar-li sa vida. I segons informa «Es Diari», es mapa també serveix per sa gent del camp que pugui tenir una emergència a qualsevol finca agrària, o inclús per caçadors.

Des d'aquí propòs que es poble de Ciutadella, i Menorca en general, reconegui a Pedro Marqués Torrent es seu altruisme en benefici dets habitants i visitants de sa nostra illa. En Pedro és un d'aquells personatges anònims que no cerca ni cercarà mai cap reconeixement. Dubt que es polítics vulguin reconèixer es mèrit de s'obra d'en Pedro per no haver de donar una medalla que no es podran penjar ells. Polítics que, per cert, van moure cel i terra per fer públic un Camí de Cavalls en es que ara no permeten cap tipo de servici pes qui el vulgui transitar, i que no van ser capaços de pensar amb ses emergències que hi podria haver i amb ses greus dificultats per accedir a segons quins trams abans d'obrir-lo a tothom. Cosa que sí ha fet es nostro hèroe i conciutadà, Pedro Marqués.

Esper de tot cor que es poble de Menorca, a través d'entitats com es Casino 17 de Gener i es seus Fabiols a Ciutadellencs de s'Any, o «Es Diari» amb es Protagonistes de sa Vida Menorquina, reconeguin an en Pedro sa seua enorme aportació an es bé comú del camp, des Camí de Cavalls i de Menorca.

Lo + visto