Opinión | Firmas del día

SOS Macarella

|

Es novembre de l'any passat es Consell insular va consumar una nova usurpació an es poble de Menorca. Es responsable de Movilitat des Consell, Miquel Preto, mos va vendre sa moto amb s'imposició d'un bus lanzadera —és a dir, una línia d'autobús de tota sa vida dit amb un eufemisme típic de sa classe política— que suposava sa prohibició an es menorquins de poder accedir a Macarella en cotxo, que és com ho havíem fet sempre per anar a vega o a romandre amb família i amics. Feta sa llei, feta sa trampa. Sembla ser que ses eminències no havien anat a caure amb que molta gent fugiria de s'arpada pública totalitària per arribar a Macarella ben igual. I ara ja tenim també cada dia s'aparcament de Cala Galdana saturat a primera hora des dematí. ¿Sa solució des Consell per l'any qui ve? Tancar Cala Galdana com mos han fet amb Macarella i imposar-mos es bus des polítics i es turistes. Tornem-hi que hem fet bo.

Una nova ingerència escandalosa, tot un clàssic ja d'un Consell insular governat per un equip acostumat a coartar sa llibertat des ciutadans com a única solució possible a tots es problemes derivats de sa seua mala gestió. Es premi a sa cara blindada de ciment se l'endu es conseller Preto, qui ha justificat s'imposició diguent que «el objetivo es evitar la frustración que producía a los bañistas no encontrar sitio en el parking» i ara ve lo bo... «y facilitar el acceso a la playa en igualdad de condiciones para los turistas y los residentes». Sense dubte, una molt bona manera d'evitar sa frustració per no poder anar a Macarella és directament prohibir-mos anar-hi. I lo de sa «igualdad de condiciones» és més antic que s'anar a peu, que en es fons significa: no passeu pena, lo de s'autobús a Macarella vos ho imposam a voltros i an es turistes també, eh, faltaria més! en altres paraules, amb un cost de 8,20 euros a una família menorquina de sis membres anar a fer es dia a sa nova platja privada de Macarella li costarà 50 euros només de transport. Doblers que haguessin pogut anar an es tradicional —i boníssim— restaurant de Macarella, per cert, també explotat per una família menorquina a qui vostès han declarat sa guerra. ¿Han perdut el nord, sr. Preto?

Sa qüestió no és si es bus mos sembla una bona opció o no. A jo me sembla molt bé que per anar a Mahó pugui triar anar-hi amb es bus de línia o amb es meu cotxo particular, i per Macarella lo mateix. Sa qüestió és que es Consell insular de Menorca no és ningú per prohibir an es menorquins anar a ses nostres platges en cotxo com havíem fet sempre. Han desvestit un sant per vestir-ne un altre. ¿Qualcú des Consell ha pensat amb ses botigues de venda directe de formatge i embotits que molts de pagesos amb esforç, pagant imposts i suant burocràcia han obert? S'aturarà s'autobús com feien es turistes amb es cotxo per comprar quatre productes típics de s'Illa?

Qui mos ho hagués dit! El PSM que fa uns anyets es manifestava contra es «senyors feudals» que mos obligaven a pagar per anar a La Vall, Macarella, Cala en Turqueta... s'esquerra que va armar un escàndol perquè s'expropiàs es Camí de Cavalls i fos de domini públic perquè «tothom pogués anar a sa platja o fer sa volta a Menorca sense traves i sense haver de pagar». Ells mateixos s'han convertit en es nous senyors feudals de Menorca, prohibint es pas i obligant a menorquins i visitants a pagar per anar a Macarella i Favàritx. «Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras». Després de tants d'anys de demagògia progre i populisme ecologista s'ha consumat lo que tots sabíem: que es problema pel PSM no era que s'accés a ses platges no fos lliure i gratuït. Es problema era que s'accés fos privat, i que es doblers no anassin a ses (seues) butxaques públiques.

Es Sis de Ponent ja poden anar baratant sa famosa cançó: «Que es guiris poden dormir, i aquí noltros ni acampar... Macarella ens ha salvat» per «Que es polítics poden cobrar, i aquí noltros ni acampar... Macarella ens han robat». I jo me deman, ¿amb sa millonada que cobren an es turistes amb s'ecotasa no podrien posar nous aparcaments?

Sr. Preto, no volem igualtat de condicions, i manco encara quan ses condicions mos vénen imposades per vostès. Senyors del PSM, no volem tenir que pagar per anar a nadar a ses nostres platges. Volem anar a Macarella i a Favàritx lliurement i sense pagar com gemegaven vostès fa tan just uns anys. En memòria des manifestants de SOS Menorca que han desaparegut com per art de màgia, jo dic SOS Macarella. Salvem Menorca. Qui estima Menorca no la privatitza.

Lo + visto